Regulamin

ZAWARCIE UMOWY

 1. Papeteria ślubna/okolicznościowa, kaligrafia nowoczesna i grawerowanie sprzedawane są za pośrednictwem Internetu w formie Umowy zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym a Wellegance. 
 2. Zawarcie umowy między stronami następuje w formie elektronicznej poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem komunikatorów jak Instagram (wellegance.art) lub Facebook (Wellegance), email (kontakt@wellegance.pl) oraz formularz na stronie www.wellegance.pl. Jest to równoznaczne z podjęciem współpracy z Wellegance i zaakceptowaniem regulaminu.
 3. Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania wytycznych do projektu.
 4. Wellegance może odmówić zwarcia umowy bez podawania przyczyn.

WARUNKI ZAMAWIANIA I PŁATNOŚCI

 1. Po akceptacji projektu klient jest zobowiązany do wpłacenia w ciągu 3 dni na numer konta bankowego 08 1050 1575 1000 0092 9186 0170 Wellegance Justyna Kubiszyn, całej kwoty pieniędzy za wykonaną usługę. Dopiero po otrzymaniu zapłaty Wellegance zamawia materiały potrzebne do realizacji projektu, jeśli brakuje na stanie. Sprzedawca  nie odpowiada za opóźnienia w realizacji transakcji bankowych wynikających z winy banku.
 2. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko + zamawianą rzecz (np. papeterią, próbka, logo itp.)
 3. Przesłanie przelewu przez Zamawiającego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem całego projektu i znajomością regulaminu.
 4. Zamawianie może odbyć się na 4 sposoby: formularz www.wellegance.pl, Instagram wellegance.art, Facebook Wellegance, email kontakt@wellegance.pl
 5. Ceny podane na stronie www.wellegance.pl są cenami wyrażonymi w polskich złotych (PLN) i cenami brutto.
 6. Każdy produkt na stronie www.wellegance.pl ma podaną cenę podstawową, w której zaliczany jest papier. Wyjątkiem są winietki wykonywane na masie perłowej capiz i kamieniach z agat. Modyfikacje są dodatkowo płatne.
 7. Warunkiem realizacji papeterii jest zapisanie na listę. Po ustaleniu przybliżonego czasu realizacji i akceptacji obu stron, zamawiający zostaje zapisany na listę.

WYSYŁKA I CZAS REALIZACJI

 1. Do całości zamówienia doliczany jest koszt przesyłki. Koszt ten wynosi 16 zł. W przypadku niestandardowych lub wielkich formatów (np. plakat), koszt może być wyższy.
 2. Czas wysyłki  jest liczony od przyjścia materiałów (jeśli brakuje na stanie) a nie od chwili zapłaty. W zależności od firmy kurierskiej, czas dostawy wynosi 3-7 dni roboczych
 3. Czas realizacji projektu wynosi do 10 dni roboczych. Czas ten liczony jest od przyjścia materiałów.
 4. Wellegance nie odpowiada za opóźnienia w dostawie. 
 5. W przypadku nie dostarczenia paczki przez firmę kurierską, klient jest niezwłocznie zobowiązany poinformować o tym Wellegance.
 6. Istnieje możliwość przesyłki za granicę. Koszt przesyłki w zależności od kraju, do którego zostaje wysłane zamówienie.

SPECYFIKACJA

 1. Dodatki są dodatkowo płatne (koperta, wstążka/sznurek, lak, złocenie, kaligrafia, obwoluta) 
 2. Istnieje możliwość zakupy próbki zaproszenia. Koszt każdej próbki wynosi 15 zł.
 3. Zamawianie winietek i dodatków zostaje przyjęte tylko poprzez zapisanie się na listę. Dokładny termin zostaje ustalony po obu stronach oraz po akceptacji przyblizonego terminu. W przypadku braku miejsca na liście sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia.
 4. W przypadku gdy liczba zamówień będzie większa niż zawsze przez co mogę być opóźnienia, klient zostanie natychmiastowo poinformowany. 
 5. Nie kopiuję prac innych. Wysłane inspiracje przez klienta są jak sama nazwa wskazuje jedynie inspiracjami. Cały projekt może być podobny ale nie w 100%. Zgodnie z prawem. 
 6. Sznurek/wstążka na zawieszki lub podziękowania jest dołączona do samodzielnego przywiązania. Sznurek/wstążka jest już pocięta.
 7. Po otrzymaniu paczki klient jest zobowiązany sprawdzić zgodność przesyłki ze złożonym zamówieniem. Reklamację można zgłosić do 3 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki. W przypadku gdy klient zrobi to dzień później reklamacja nie jest już uznawana. 
 8. W chwili wysłania paczki, klient otrzymuje potwierdzenie nadania paczki jako formę uwierzytelnienia.
 9. Sprzedawca nie jest zobowiązany do oceny poprawności przekazanych przez Klienta tekstów i danych oraz korygowania w nich ewentualnych błędów. W przypadku papeterii, cały projekt zostaje zawsze wysłany przed drukiem do klienta w celu sprawdzenia i akceptacji, czy w treści nie ma żadnego błędu. W przypadku błędu ze strony Wellegance, sprzedawca jest zobowiązany do naprawienia błędu do maksymalnie 5 dni roboczych.
 10. Minimalna ilość zaproszeń wynosi 20 sztuk. Minimalna ilość winietek wynosi 30 sztuk. Minimalna ilość zawieszek wynosi 40 sztuk. Minimalna ilość menu wynosi 5 sztuk. W przypadku mniejszej ilości cena może ulec zmianie.
 11. Złocenie w papeterii może się znikomo różnić, ponieważ jest produktem nakładanym ręcznie.
 12. Wellegance nie odpowiada za złą personalizację gości bądź odmianę nazwisk. Klient po uprzedniej prośbie zostanie poproszony o odmianę nazwisk w zależności do formy/treści zaproszenia. 
 13. Personalizacja gości jest zawsze wliczona w cenę papeterii. Istnieje możliwość wykropkowania lub pozostawienia pustych miejsc po uprzedniej prośbie

EKSPRESOWANA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Istnieje możliwość przyśpieszenia realizacji projektu po uzgodnieniu ze sprzedawcą.
 2. Ekspresowa realizacja przyjmowana jest jeśli:
  -obecna liczba zamówień na to pozwala
  -sprzedawca posiada wszystkie niezbędne materiały na stanie bez konieczności zamawiania
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania ekspresowej realizacji zamówienia.
 4. Ekspresowa realizacja zamówienia wykonywana jest w terminie do 4 dni roboczych.
 5. W przypadku ekspresowej realizacji zamówienia koszt wzrasta o 30% jego wartości.
 6. Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za ekspresową realizację. Dopiero po otrzymaniu wpłaty na konto liczony jest czas wykonana zamówienia (do 4 dni roboczych).

DOMÓWIENIA 

 1. Wellegance realizacje domówienia papeterii. 
 2. W przypadku gdy domówienie jest mniejsze niż wymagana minimalna ilość, cena ta może ulec zmianie. 

RABATY

 1. Sprzedawca ma prawo do przyznania rabatu do zamówienia.
 2. Wysokość rabatu jest ustalana przez sprzedającego.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia.
 2. W przypadku gdy praca nad zamówieniem została już rozpoczęta a klient postanawia zrezygnować z dalszej realizacji, naliczane są koszty za zamówione materiały i rozpoczętą robociznę. Koszty straty ustalane są po stronie sprzedającego, który wycenia straty. 

REKLAMACJA

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów nieobarczonych wadą.
 2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

3. W przypadku widocznego uszkodzenia paczki klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody.

4. Klient, który spisuje reklamacje zobowiązany jest dostarczenia wadliwego produktu na adres: Wellegance Justyna Kubiszyn, ul. Wały Jagiellońskie 16/2, 56-400 Oleśnica. Zwrot jest na koszt kupującego.

 1. Papeteria, grawerowanie i kaligrafia wykonywana ręcznie nie podlega reklamacji ze względu na rękodzieło*

REGULAMIN

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, dostaw, cen.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opublikowania zrealizowanych zamówień w swoim portfolio, a w szczególności na stronie sklepu pod adresem: www.wellegance.pl oraz na swoich kontach społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest oraz Facebook. Sprzedawca jest zobowiązany do nie pokazywania danych wrażliwych (numery telefonów, nazwiska zaproszonych gości). 
 2. Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu i zakresu współpracy między stronami oraz zmian niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie po porozumieniu stron w formie korespondencji elektronicznej.
 3. Wellegance zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

*Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 po. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dnie nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.